Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie definicji określenia „dziecka przewlekle chorego” uzgodniona z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii, w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

W literaturze medycznej istnieje wiele definicji choroby przewlekłej, która determinuje potrzeby zdrowotne i możliwości dziecka. W celu zagwarantowania dziecku przewlekle choremu, podczas kolonii i obozów lub innych form wypoczynku, bezpiecznych warunków pobytu może być stosowana definicja opublikowana w czasopiśmie „Journal of Pediatrics” (R. Stein et al.: Fremework for indentifying children who have chronic conditions; the case for a new definitione, „Journal of Pediatrics” 1993, nr 122, s. 342-347).

Choroba przewlekła musi: 

1. mieć podłoże biologiczne, psychologiczne lub poznawcze,      

2. trwać przynajmniej jeden rok,  

3. powodować jedno lub więcej z poniższych następstw: 

  1. ograniczenia w funkcjonowaniu, codziennej aktywności i pełnieniu ról społecznych w porównaniu ze zdrowymi  rówieśnikami, w odniesieniu do sfery fizycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz rozwoju społecznego,
  2. zależność  jednego z poniższych ograniczeń wynikających z choroby:
  • przyjmowanie leków,
  • specjalistyczna dieta,
  • sprzęt medyczny,
  • używanie urządzeń podtrzymujących zdrowie lub życie,
  • konieczność stałej opieki ze strony drugiej osoby,
  • potrzeba opieki medycznej, psychologicznej, edukacyjnej, innej niż kierowana do zdrowych rówieśników, biorąc pod uwagę okresy leczenia i wynikającą z nich konieczność pozostawania na dłuższe okresy w domu.

Dodatkowe informacje dotyczące „choroby przewlekłej” można uzyskać: w Ministerstwie Zdrowia, Departament Matki i Dziecka ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub na stronie www.mz.gov.pl.