Czy w związku ze zmianami przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452), wydane dotychczas zaświadczenia o ukończeniu kursów na kierownika wypoczynku oraz na

TAK. Zaświadczenia o ukończeniu kursów na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku zachowują ważność, a osoby, które je ukończyły spełniają warunek ukończenia odpowiednio kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.